One thought on “

  1. Hallo,

    Goeie en informatieve website over een interessant onderwerp! Vanuit een bijzondere belangstelling voor historische schilder-technieken en planten kom je al snel terecht bij een aantal verfplanten uit, die jullie ook bestuderen.
    Misschien interessant om bij gelegenheid eens gedachten en opgedane kennis uit te wisselen.

    met vriendelijke groet,
    Jan Bustin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *